Tidig. utställningar

 

Sommaren 2021

Samlingsutställning  26 juni- 10 juli, med ett flertal av Sveriges bästa konstnärer:

Stefan Gadnell , Margareta Melin, Andreas Johansson , Helena Trovaj , Pia Erlandsson , BG Karlsson , Anders Palmer, Carolina Bååth , Åsa Eriksson , Tetyana Lutsyk , Lennart Nilsson. Josef Petersson Nick Alm och Tomas Lacke

Separatutställningar:

Marika Lang
Pernilla Stappe
Caroline af Ugglas
Ian Rusth

 

Sommaren 2020

Åsa Eriksson,
Angelica Wiik,
Pernilla Stappe,
Ian Rusth 


Sommaren 2019

1-14 juni             Alexandra Freccero -mosaik
22 - 28 juni         Vakil- Melin- Nyfjäll  -akvarell-skulptur och foto
29 juni-5 juli       Inge Dahlgren  -konstsmide                                        
6-12 juli              Lars A Persson - akvarell
13-19 juli            Lisa Persson Baggöe - blandteknik                   
20-26 juli            Natalia Johansson  -blandteknik             
27 juli- 2 aug       Birgitta Bachmann - olja
3-9 aug                Elisabeth Biström - akvarell
10-16 aug            Sofia Linde   - blandteknik
31 aug – 15 sept  Sverre Lundgren  - teckningar      


2018

Ingrid Sandberg - Foto                             
J
ane Klintback Gabrielsson -
 Akvarell                  
Bertil Quirin   -
Foto                                   
Björn Wångblad -
blandteknik                               
Ingvar Jacobsson 
-akvarell                           
Ronja Kruus  -
blandteknik                                  
Åke Arnold Carlsson  -
träbåtar                       
Tomas Lacke  -
 blandteknik ,skulpturer     

Samlingsutställning Fotografi med temat Kommunikation
Bertil Quirin, Åsa Johansson, Ingrid Sandberg, Jonas Melin ,Eva Tjernqvist och Linda Lundgren

Samlingsutställning Foto och Kollage 
Torsten Bergentz, Eva Tjernqvist och Jonas Melin

Fotoutställning Cuba Cuba Cuba
Linda Lundgren
       

2017

Ernst.Gunnar Schiller Målningar
Damir Gutic    Fotografi
Lasse Nyfjäll   Fotografi
Nadjib Kangar  Målningar
Håkan Olsson  Målningar
Lev Grünberg  Målningar
Åke Arnold Carlsson  Skuptur
Richard Vakil Målningar
Linda Mörner Fröjd  Målningar/skulptur
Anna- Karin Andersson  Fotografi

Emma Fred målningar tryck
Margareta Melin  skulptur/raku
Richard Vakil Nobelutställning


2016
Magnus Lichtenstein, målningar i akvarell,
Inge Dahlgren, konstsmide, 
Maria Heed, grafik 
Hellen Nilsen, målningar i akryl ,akvarell. 
Torsten Bergentz,målningar, teckningar
Lasse Nyfjäll, naturfotografi

Fem Fotografer, visade fotografier  i sin egen tolkning av temat Relationer.
Patrik Eld, Åsa Johansson, Maria Magnusson, Jonas Melin och Linda Lundgren
Linda Lundgren fotografier från fotoprojektet" Ekologisk odling på Kuba"  2-9 dec
Richard Vakil -Nobelkonst. Richard visar akavareller bla målningar från årets Nobeldiplom. 10-22 dec. 

2015
Bitte Liljevall Sjöström  grafik
Sara Bengtsson  grafik
Catarina Hjälmén  silversmycken
Karl Andersson  målningar